آئین نامه استفاده از خدمات تحویل (Document  Delivery )
استفاده از خدمات تحویل مدرک ( ocument Delivery )
یکی از خدمات مهم کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تهیه اصل مدرک مورد نیاز استفاده کنندگان از جمله
مقالات علمی میباشد. بدین منظور اقدامات خاصی مورد استفاده قرار میگیرد تا این خدمت هم به نحو مطلوب و
کارآمد و هم به گونه ای از لحاظ اقتصادی ارزانتر انجام شود. در این راستا، خدمات تحویل مدرک یا Document Delivery یکی از روشهای فراهم آوری مقالات مورد نیاز کاربران میباشد. کتابخانه دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز جهت رفاه حال اعضای هیات علمی، محققین، مدرسین، و دانشجویان در نظر دارد  با رعایت قوانین ومقررات این خدمت را انجام دهد.
 
قوانین و مقررات استفاده از Document Delivery
1 - این خدمات صرفا جهت تهیه مقالات علمی لاتین ارائه میگردد.
2 - استفاده کنندگان از این خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه، مدرسین غیر هیات علمی، محققین دارای پروژه یا طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه و دانشجویان دانشگاه میباشند.
تبصره 1 :دانشجویان تحصیلات تکمیلی تنها با ارائه معرفینامه و موافقت استاد راهنما میتوانند از این خدمات استفاده نمایند.
تبصره 2: دانشجویان سایر مقاطع در صورت نیاز جهت انجام پایان نامه، طرح تحقیقاتی، سمینار و یا پروژه خود، طبق تبصره 1 بند 3 که در ذیل آمده است میتوانند از این خدمات استفاده نمایند.
تبصره 3: کارمندانی که در حال تدوین پروپوزال طرح تحقیقاتی و یا انجام طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه میباشند، میتوانند به صورت محدود تا سقف 8 مقاله در سال از این خدمات استفاده نمایند. بدیهی است درزمانی که پروپوزال طرح در حال تدوین میباشد استفاده از این خدمات منوط به تأیید ریاست واحد مربوط می باشد.
3 - اعضای هیات علمی دانشگاه و مدرسین غیر هیات علمی دانشگاه میتوانند در سال تعداد 15 عنوان مقاله درخواست نماید.
درخواست مقاله مازاد بر این تعداد با صلاحدید مسئول کتابخانه دیجیتال تا سقف 20عنوان قابل درخواست وپیگیری می باشد.
 چنانچه فردی درخواستی مبنی بر مازاد براین تعداد داشته باشدمیتواند با پرداخت وجه از این خدمات استفاده نماید.
تبصره 1 :تعداد مقالات درخواستی برای اعضای هیات علمی که استاد راهنمای دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و یا کارشناسی میباشند در طول دوره راهنمایی پایان نامه، پروژه، طرح تحقیقاتی و یا سمینار به20عنوان در سال افزایش خواهد یافت.
تبصره 2 :دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد و رزیدنت تا سقف  10- مقاله در سالو دانشجویان مقطع دکترای PhD میتوانند تا سقف 15 مقاله در سال از این خدمات استفاده نمایند.
4 - استفاده کنندگان از این خدمات بعد از اطمینان از نبودن متن کامل مقاله مورد نظر در پایگاههای اطلاعاتی مشترک دانشگاه (کتابخانه دیجیتال پزشکی)، مشخصات کامل مقاله را به مسئول کتابخانه دیجیتال ارائه نماید.
 مسئول کتابخانه دیجیتال پس از اطمینان مجدد از عدم دسترسی به متن کامل مقاله در پایگاه های اطلاعاتی اقدامات لازم را جهت تهیه مقاله انجام خواهد داد (طبق مراحل و فرم زیر).
5 - تحویل متن کامل مقالات به درخواستکنندگان در اسرع وقت به محض دریافت از شرکت تأمینکننده
مقالات صورت خواهد گرفت. در صورت درخواست مقاله از British Library ممکن است زمان تحویل
مدرک تا یک ماه به طول انجامد.
6 - کتابخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال موجود نبودن متن کامل مقاله مورد نظر نخواهد داشت
مراحل درخواست مقاله لاتین
1-نیاز محقق به متن کامل مقاله لاتین
2 - جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مشترک دانشگاه توسط محقق و حصول اطمینان از عدم دسترسی به مقاله
3 - ارایه مشخصات کامل مقاله شامل( عنوان کامل مقاله، نام ژورنال شماره ISSN ژورنال در صورت دسترسی نام نویسنده یا نویسندگان، شماره volume و Issue ژورنال، شماره صفحات مقاله و سال چاپ) طبق فرم ذیل و ارائه به مسئول کتابخانه دیجیتال از طریق ایمیل semums.ac.irlibrary@ و یا به طور حضوری
4 - مسئول کتابخانه دیجیتال پس از اطمینان از عدم وجود متن کامل مقاله درخواست شده در پایگاههای
اطلاعاتی مشترک دانشگاه، نسبت به ارسال درخواست و تهیه مقاله در اسرع وقت اقدام مینماید.
5 - پس از دریافت مقاله از شرکت مربوطه مسئول کتابخانه دیجیتال آن را به درخواستکننده ارائه خواهد نمود.