با توجه به ویندوز سیستم خود که 32 یا 64 بیت است VPN مورد نیاز را دانلود نمایید.

 

 

دانلود VPN-64 bit

دانلود VPN-32 bit