کارشناس دفتر معاونت :

مهرداد خدام عباسی

کارشناس دفتر معاونت تحقیقات و فناوری مسئولیت هماهنگی تمامی امور حوزه پژوهشی را بر عهده دارد . تمامی مکاتبات اداری ، بایگانی ، پاسخگویی و هماهنگی کلیه مراجعات دانشجویی ، بررسی پایان نامه ها ، دریافت طرح های تحقیقاتی و آماده سازی آن جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی از وظایف این دفتر است.

 

شرح وظایف کارشناس پژوهشی:

1- بررسی و اقدام امور مربوط به انتخاب سهمیه اساتید جهت ارائه یک طرح پژوهشی پایان نامه ای

2- هماهنگی با اعضای کمیته نظارت بر طرح های تحقیقاتی جهت درخواست مجری طرح برای ارائه گزارش پیشرفت طرح

3- هماهنگی در جهت برگزاری جلسات نظارت بر طرح های تحقیقاتی

4- تهیه پیش نویس پیشنهادات اصلاحی آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشکده

5- هماهنگی با اعضای شورای پژوهشی دانشکده جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی

6- کارشناسی و اقدام جهت ارسال اشکالات به مجری طرح حای تحقیقاتی و اصلاح موارد بعد از جلسه بر اساس نظر داوران و دیگر اعضای حاضر در شورا

7- کارشناسی و اقدام جهت ارسال طرح به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

8- تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی جهت ارائه  به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

9- کارشناسی و اقدام جهت ارائه پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی

10- از قوه به فعل رساندن تمامی پایان نامه ها( از برگزاری کارگاه تا تصویب نهایی و ارسال ابلاغ انجام پایان نامه به اساتید و دانشجو)

11- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت در فرصت مطالعاتی

12- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت ارسال گزارشات در طی فرصت مطالعاتی و پس از آن و ارسال به دانشگاه

13- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت و مراجعت اساتید از کنگره های داخلی/خارجی

14- کارشناسی و اقدام جهت شرکت دانشجویان در کنگره های داخلی و خارجی

15-کارشناسی و اقدام جهت امور مربوط به ارتقاء اساتید

16- ارسال کتاب در دست چاپ یا چاپ مجدد اساتید جهت داوری و هماهنگی و برگزاری جلسه کمیته انتشارات و تهیه صورتجلسه مربوطه و ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت بررسی.

17- مکاتبات متفرقه در زمینه های آمارگیری : طرح های پژوهشی مصوب ، غیرمصوب، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ، برنامه های استراتژیک معاونت.

18- راهنمایی حضوری و تلفنی و ایمیل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

19- همکاری در امور مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر

20- همکاری در خصوص برگزاری جلسات مختلف که توسط این معاونت انجام می گیرد.

21- همکاری و مساعدت در ارائه اطلاعات در خصوص برنامه هاتی استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری.

22- تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی طرح ها و پایان نامه ها.

23- همکاری و تهیه اطلاعات و آمار جهت برنامه رتبه بندی دانشکده.

24- پیگیری در مورد برگزاری کارگاهها.

25- پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد دفاع پایان نامه های دانشجویان.

26- قراردادن اطلاعات پایان نامه های دفاع شده در سامانه داده های پژوهشی.