راهنمای استفاده از خدمات تحویل مدارک به کتابخانه

استفاده ازخدمات تحویل مدرک (Document Delivery)

یکی ازخدمات مهم کتابخانه ها ومراکزاطلاع رسانی تهیه اصل مدرک مورد نیاز استفاده کنندگان از جمله مقالات علمی می باشد. بدین منظور اقدامات خاصی مورداستفاده قرارمی گیرد تا این خدمت هم به نحو مطلوب و کارآمد و هم به گونه ای از لحاظ اقتصادی ارزان تر انجام شود. دراین راستا، خدمات تحویل مدرک یکی از روش های فراهم آوری مقالات مورد نیاز کاربران می باشد. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز جهت رفاه حال اعضای هیات علمی، محققین، مدرسین ودانشجویان با رعایت قوانین ومقررات این خدمت را انجام می دهد.

قوانین ومقررات استفاده ازخدمات تحویل مدرک

1 -این خدمات صرفاً جهت تهیه مقالات علمی لاتین ارائه می گردد. 2 -استفاده کنندگان از این خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه، مدرسین غیر هیات علمی، محققین دارای پروژه یا طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه و دانشجویان دانشگاه هستند. تبصره1 -دانشجویان تحصیلات تکمیلی تنها با ارائه معرفی نامه و موافقت استاد راهنما می توانند از این خدمات استفاده نمایند. تبصره2 -دانشجویان سایر مقاطع درصورت نیازجهت انجام پایان نامه، طرح تحقیقاتی، سمینار و یا پروژه خود، طبق تبصره 1 بند 3 که در ذیل آمده است می توانند از این خدمات استفاده نمایند. تبصره3 -کارمندانی که درحال تدوین پروپوزال طرح تحقیقاتی و یا انجام طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه میباشند میتوانند به صورت محدود تا سقف 8 مقاله درسال از این خدمات استفاده نمایند. 3 -اعضای هیات علمی دانشگاه و مدرسین غیرهیات علمی دانشگاه میتوانند درسال تعداد 15عنوان مقاله درخواست نماید. تبصره1 -تعداد مقالات درخواستی برای اعضای هیات علمی که استاد راهنمای دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و یا کارشناسی هستند درطول دوره راهنمایی پایان نامه، پروژه، طرح تحقیقاتی و یا سمینار به 20 عنوان در سال افزایش خواهد یافت. تبصره2 -دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد و رزیدنت تا سقف 10 مقاله درسال و دانشجویان مقطع PhDمی توانند تا سقف 15 مقاله درسال از این خدمات استفاده نمایند. 4-کتابخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال موجود نبودن متن کامل مقاله مورد نظر نخواهد داشت.

مراحل ارسال درخواست مقاله

1 -نیاز محقق به متن کامل مقاله لاتین 2- جستجو در پایگاههای اطلاعاتی مشترک دانشگاه توسط محقق و حصول اطمینان از عدم دسترسی به مقاله در مجلات مشترک دانشگاه و مجلات دسترسی آزاد 3 -دانلود فرم درخواست مقاله از وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرس ir.ac.semums.library مطابق آدرس 4 -ثبت مشخصات کامل درخواست دهنده و مقاله درخواستی شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، نام ژورنال، شماره ISSN ژورنال، شماره صفحات مقاله و شماره Issue و volume مجله در فرم مورد نظر که در pdf پایین صفحه درج شده وارسال درخواست تکمیل شده به ایمیل کتابخانه مرکزی  5-درخواست ارسال شده توسط کتابخانه مرکزی بررسی وپس از اطمینان از عدم وجود متن کامل مقاله درخواست شده درپایگاههای اطلاعاتی مشترک دانشگاه، نسبت به ارسال درخواست و تهیه مقاله در اسرع وقت اقدام می شود. 6 -پس ازدریافت مقاله ازشرکت مربوطه، متن کامل مقاله درخواست شده به درخواست کننده ایمیل خواهد شد. تذکر مهم دانشجویان باید قبل از استفاده از این خدمت تنها برای یکبار از طریق استاد راهنما یا مدیرگروه به کتابخانه معرفی شوند و میزان استفاده آنها براساس آیین نامه خدمات تحویل مدرک که درسایت کتابخانه مرکزی نیز موجود است .

pdfراهنمای استفاده از خدمات  تحویل کتابخانه