•  

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

کتابخانه دانشکده توانبخشی به منظور هماهنگی و قانونمند کردن امانت ودیگر منابع اطلاعاتی در کتابخانه و استفاده بهینه از منابع موجود توسط اعضا در کتابخانه این راهنما را به شرح ذیل تنظیم نموده است

پرهیز از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاق

حفظ کامل سکوت و آرامش

حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

خودداری از خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات

عدم استفاده از تلفن همراه

امانت گرفتن کتب منوط به عضوشدن در کتابخانه وهمراه داشتن کارت دانشجویی می باشد

تعدادکتب امانت(دانشجویان) 5 عنوان ومدت امانت 14 روزو5 بار قابل تمدید میباشد وتعداد کتب امانتی برای( اعضای هیئت علمی )10 عنوان کتاب ومدت امانت 60 روز وقابل تمدیدمیباشدوهمچنین کارمندان دانشگاه میتوانند به طور همزمان حداکثر 3 تا کتاب به مدت 10 روز امانت بگیرند

در مورد دانشجویان جریمه دیر کرد به ازای هر روز مبلغ 1000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد که ملاک محاسبه تعداد روزهای تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بوددر صورتی که فرد مذکور هیئت علمی یا کارمند دانشگاه باشد ابتدا تذکر وسپس به ازای هر روز مبلغ 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد

درصورت گم شدن منابع کتابخانه، امانت گیرنده موظف است عین آن را تحویل کتابخانه دهد.

اعضای کتابخانه میتوانند کتابهای مورد نیاز را در نرم افزار کتابخانه تمدید یا رزرو نمایند

کتاب مرجع و پایان نامه امانت داده نمیشود.

بخش های کتابخانه توانبخشی شامل:

پایان نامه ، مرجع ، امانت، خدمات فنی، مخزن واینترنت

پایان نامه:پایان نامه های فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی وارد نرم افزارشده وامانت داده نمیشود ولی استفاده آن در کتابخانه مجاز میباشد.

مرجع: شامل کتابهایی که امانت داده نمیشود ودر کتابخانه قابل استفاده میباشد.

امانت:بخش امانت کتابخانه به سیستم بارکدینگ مجهز است و کلیه امور خدمات امانت ،عودت ،تمدید و رزرو منابع کتابخانه در این قسمت انجام میشودو تعداد اعضای فعال این کتابخانه  564 نفر میباشد..

خدمات فنی کتابخانه: در این بخش بعد از خرید منابع ،کارهای مربوط به فهرست نویسی و سازماندهی منابع از ثبت تا صدور لیبل و بارکد با توجه به مکانیزه شدن کتابخانه انجام میگردد

مخزن:سیستم کتابخانه بصورت باز میباشد و کلیه کتابهای فارسی ، انگلیسی و پایان نامه ها در این بخش موجود میباشد

اینترنت:4 دستگاه کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان و 2 دستگاه کامپیوتر برای اساتید موجود میباشد وکتابخانه به سیستم وایرلس تجهیز گردیده است.

 

  راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه