شرح وظایف کارشناس پژوهشی


- بررسی و اقدام امور مربوط به انتخاب سهمیه اساتید جهت ارائه یک طرح پژوهشی پایان نامه ای

- هماهنگی با اعضای کمیته نظارت بر طرح های تحقیقاتی جهت درخواست مجری طرح برای ارائه گزارش پیشرفت طرح

- هماهنگی در جهت برگزاری جلسات نظارت بر طرح های تحقیقاتی

- تهیه پیش نویس پیشنهادات اصلاحی آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشکده

- هماهنگی با اعضای شورای پژوهشی دانشکده جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی

- کارشناسی و اقدام جهت ارسال اشکالات به مجری طرح حای تحقیقاتی و اصلاح موارد بعد از جلسه بر اساس نظر داوران و دیگر اعضای حاضر در شورا

- کارشناسی و اقدام جهت ارسال طرح به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

- تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی جهت ارائه  به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

- کارشناسی و اقدام جهت ارائه پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- از قوه به فعل رساندن تمامی پایان نامه ها( از برگزاری کارگاه تا تصویب نهایی و ارسال ابلاغ انجام پایان نامه به اساتید و دانشجو)

- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت در فرصت مطالعاتی

- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت ارسال گزارشات در طی فرصت مطالعاتی و پس از آن و ارسال به دانشگاه

- کارشناسی و اقدام جهت ارائه مدارک اساتید جهت شرکت و مراجعت اساتید از کنگره های داخلی/خارجی

- کارشناسی و اقدام جهت شرکت دانشجویان در کنگره های داخلی و خارجی

-کارشناسی و اقدام جهت امور مربوط به ارتقاء اساتید

- ارسال کتاب در دست چاپ یا چاپ مجدد اساتید جهت داوری و هماهنگی و برگزاری جلسه کمیته انتشارات و تهیه صورتجلسه مربوطه و ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت بررسی

- مکاتبات متفرقه در زمینه های آمارگیری: طرح های پژوهشی مصوب، غیرمصوب، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، برنامه های استراتژیک معاونت

- راهنمایی حضوری و تلفنی و ایمیل به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- همکاری در امور مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر

- همکاری در خصوص برگزاری جلسات مختلف که توسط این معاونت انجام می گیرد

- همکاری و مساعدت در ارائه اطلاعات در خصوص برنامه هاتی استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری

- تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی طرح ها و پایان نامه ها

- همکاری و تهیه اطلاعات و آمار جهت برنامه رتبه بندی دانشکده

- پیگیری در مورد برگزاری کارگاهها

- پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد دفاع پایان نامه های دانشجویان

- قراردادن اطلاعات پایان نامه های دفاع شده در سامانه داده های پژوهشی