*جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده *
.

*جلسه ی شورای پژوهشی دانشکده *

جلسه شورای پژوهشی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 با حضور اعضا در مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی و عضلانی برگزار گردید.

جلسه  شورای تحصیلات تکمیلی
.

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 با حضور اعضا در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

*روز ملی فیزیوتراپی *
.

*روز ملی فیزیوتراپی *

دکتر صفوی رییس دانشکده طی پیامی دوم مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی را به فعالان این عرصه تبریک گفت

جلسه ریاست و معاونت دانشکده با مدیران گروههای آموزشی
.

جلسه ریاست و معاونت دانشکده با مدیران گروههای آموزشی

جلسه ریاست و معاونت آموزشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با مدیران گروه های آموزشی این دانشکده درتاریخ 14 / 4 / 1400 در محل کلینیک ابن سینا تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب گردید.

شورای آموزشی دانشکده توانبخشی
.

شورای آموزشی دانشکده توانبخشی

جلسه ی شورای آموزشی دانشکده توانبخشی روز شنبه مورخ 1400/04/12 با حضور اعضا در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد ودر خصوص مشکلات بوجود آمده در آزمون مجازی دانشجویان در نیمسال دوم 99-1400با توجه به درخواست دانشجویان ، تصمیماتی اتخاذ گردید.