اطلاعیه برگزاری جلسات ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد گفتاردرمانی در نیمسال بهمن 1403-1402

اطلاعیه برگزاری جلسات ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد گفتاردرمانی در نیمسال بهمن 1403-1402

برنامه ژورنال کلاب دانشجویان ارشد گفتاردرمانی در نیمسال بهمن 1403-1402

به نام خدا

برنامه ژورنال کلاب دانشجویان ارشد گفتاردرمانی در نیمسال بهمن 1403-1402

محل برگزاری جلسات ژورنال کلاب: کلینیک گفتاردرمانی طباطبایی

یکشنبه ها (تاریخ-ساعت)

موضوع

ارائه  دهنده

ردیف

13/12/1402- ساعت 14 الی 16

مطالعات Systematic Reviews & Metaanalysis

آقایان سلیمان بدخشان و عباس مجیدی

1

20/12/1402- ساعت 14 الی 16

مطالعات Randomized Clinical Trials

خانم ها زهرا لطفی و زهرا شیری

2

26/1/1403- ساعت 14 الی 16

مطالعات Case-Control

خانم ها عطیه طالب پور و فاطمه اسماعیلی مقدم

3

2/2/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

آقای سلیمان بدخشان

4

9/2/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

خانم زهرا شیری

5

16/2/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

خانم فاطمه اسماعیلی مقدم

6

23/2/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

آقای عباس مجیدی

7

30/2/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

خانم عطیه طالب پور

8

6/3/1403- ساعت 14 الی 16

ارائه  مقاله

خانم زهرا لطفی

9

  • کد خبر : 48852
لینک کوتاه خبر :
خانم  حسنیان
عکاس

خانم حسنیان