.

بازدید بورد کاردرمانی

 بازدید بورد کاردرمانی

روز چهارشنبه مورخ 13 / 10 / 1402 اعضای بورد ،دکتر جامه بزرگی و دکتر کلانتری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر میرزایی از دانشگاه علوم توانبخشی جهت بازدید ادواری بخش های کاردرمانی از گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده توانبخشی بازدید داشتند.

 
روز چهارشنبه مورخ 13 / 10 / 1402 اعضای بورد ،دکتر جامه بزرگی و دکتر کلانتری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر میرزایی از دانشگاه علوم توانبخشی جهت بازدید ادواری بخش های کاردرمانی از گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده توانبخشی بازدید داشتند. این بازدید از مجتمع آموزشی، کتابخامه مرکزی و سایت، کلاس ها انجام شد ودر ادامه ، از مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی و کلینیک های فامیلی، این سینا و طباطبایی بازدیدکردند. 
در این نشست ،اعضای بورد با اعضای هیات علمی گروه کاردرمانی، هیات رئیسه دانشکده توانبخشی و دانشجویان رشته کاردرمانی ، جلساتی را برگزار  و نقطه نظرات را از دیدگاه آنان بررسی نمودند.
  • کد خبر : 48928
لینک کوتاه خبر :
خانم  حسنیان
خبرنگار

خانم حسنیان

تصاویر