برگزاری لایو علمی با موضوع توانبخشی و ویروس کرونا

.

برگزاری لایو علمی با موضوع توانبخشی و ویروس کرونا

 برگزاری لایو علمی

روز چهارشنبه مورخ 3 ارديبهشت 99 ساعت 20 لايو علمي با حضور خانم دكتر امينيان فر و خانم حسني در پيج كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده توانبخشي با موضوع توانبخشي و ويروس كرونا برگزار گرديد . در اين لايو علمي در زمينه ي نقش و جايگاه فيزيوتراپي تنفسي در بيماران مبتلا به كرونا كه دچار ديسترسهاي تنفسي مي شوند ،چگونگي روشها و تكنيكهاي درمان فيزيوتراپي لازم براي پاكسازي ريه در گير در اين بيماران وهمچنين نقش كاردرماني كه قرنطينه طولاني مي تواند مسائل كاري و ريتم زندگي طبيعي فردا را تحت تاثير قرار دهدضمن اینکه ،حمايت هاي رواني اجتماعي براي بيماران كرونايي بستري در فاز حاد نيز براي ايجاد انگيزه و بهبودي كامل كه بسیار مهم و حائز اهميت است مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

.

روز چهارشنبه مورخ 3 ارديبهشت 99 ساعت 20 لايو علمي با حضور خانم دكتر امينيان فر و خانم حسني در پيج  كميته تحقيقات  دانشجويي دانشكده توانبخشي  با موضوع توانبخشي و ويروس كرونا برگزار گرديد . در اين لايو علمي در زمينه ي نقش و جايگاه فيزيوتراپي تنفسي در بيماران مبتلا به كرونا كه دچار ديسترسهاي تنفسي مي شوند ،چگونگي روشها و تكنيكهاي درمان فيزيوتراپي لازم براي پاكسازي ريه در گير در اين بيماران وهمچنين  نقش كاردرماني كه قرنطينه طولاني مي تواند مسائل كاري و ريتم زندگي طبيعي فردا را تحت تاثير قرار دهدضمن اینکه ،حمايت هاي رواني اجتماعي براي بيماران كرونايي بستري در فاز حاد نيز براي ايجاد انگيزه و بهبودي كامل كه بسیار مهم و حائز اهميت است  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *