جلسه سرپرست اساتید مشاور با اساتید مشاور دانشکده در نیمسال دوم 98-99

.

جلسه سرپرست اساتید مشاور با اساتید مشاور دانشکده در نیمسال دوم 98-99

 جلسه سرپرست اساتید مشاور با اساتید مشاور

در این جلسه سرپرست اساتید مشاور دانشکده ضمن بررسی مشکلات دانشجویان در طول ترم ، بر تعامل هر چه بیشتر اساتید مشاور با دانشجویان استعداد درخشان در جهت کشف توانمندی دانشجویان و پیگیری لازم جهت اعلام پیشنهادات دانشجویان درباره کارگاهها و دوره آموزشی تاکید نمودند . در این نشست مقررگردید اساتید مشاور کارنامه ی نیمسال گذشته و لیست انتخاب واحد دانشجویان در ترم جاری بررسی نموده و در صورت مشاهده افت تحصیلی و هر گونه مشکل در نحوه انتخاب واحد با هماهنگی اداره آموزش اقدام لازم را بعمل آورند.

.

با توجه به شروع ترم در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-99 جلسه سرپرست اساتید مشاور با اساتید مشاور دانشکده ،با حضور رییس و معاون و مسئول آموزش دانشکده در دفتر معاون آموزشی ،برگزار گردید. در این جلسه سرپرست اساتید مشاور دانشکده ضمن بررسی مشکلات دانشجویان در طول ترم ، بر تعامل هر چه بیشتر اساتید مشاور با دانشجویان استعداد درخشان در جهت کشف توانمندی دانشجویان و پیگیری لازم جهت اعلام پیشنهادات دانشجویان درباره کارگاهها و دوره آموزشی تاکید نمودند . در این نشست مقررگردید اساتید مشاور کارنامه ی نیمسال گذشته و لیست انتخاب واحد دانشجویان در ترم جاری را بررسی نموده و در صورت مشاهده افت تحصیلی و هر گونه مشکل در نحوه انتخاب واحد با هماهنگی اداره آموزش اقدام لازم را بعمل آورند. همچنین در این جلسه برارائه گزارش عملکرد ماهیانه در آخر هر ماه تا حداکثر تا پایان هفته اول هر ماه ،امضاء دفتر حضور و غیاب اساتید مشاور و اعلام تاریخ برگزاری دو جلسه گروهی با دانشجویان تاکید گردید. 

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *