.

جلسه ی نقد وبررسی سایت دانشکده

 جلسه ی سایت دانشکده

جلسه نقد و بررسی سایت دانشکده توانبخشی با حضور اعضا در تاریخ 14/ 11 / 99 در محل سالن مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی برگزار گردید

جلسه نقد و بررسی سایت دانشکده توانبخشی با حضور اعضاء متشکل از ریاست، معاونت آموزشی، مدیران گروههای آموزشی، مسئول EDO و مسئول سایت دانشکده، در تاریخ 7/ 11 / 99 در محل سالن مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی برگزار گردید. در این جلسه اشکالات موجود در سایت مورد بازبینی کامل قرار گرفته مقرر گردید مطالب تکمیلی توسط اعضاء طی بازه زمانی یک هفته ای به مسئول سایت دانشکده جهت به روز رسانی ارسال گردد.

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *