جلسه ی کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی درون گروهی

.

جلسه ی کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی درون گروهی

 جلسه  اعتبار سنجی

جلسه با حضور اعضای کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی درون گروهی دانشکده توانبخشی در محل کتابخانه تخصصی ابن سینا در مورخه 99/11/5 تشکیل گردید.

.

جلسه با حضور اعضای کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی درون گروهی دانشکده توانبخشی در محل کتابخانه تخصصی ابن سینا در مورخه 99/11/5 تشکیل گردید.

1 - ارزشیابی درون گروهی دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (گروه کاردرمانی)، دانشکده توانبخشی تبریز و دانشکده توانبخشی سمنان (سال 1385) از لحاظ عامل ها، ملاک ها و نشانگرها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

2 - مقرر گردید اعضاء در جلسه آتی پس از بررسی "وضعیت مطلوب" از دید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص انتخاب دقیق عوامل، ملاک ها و نشانگرها تصمیم گیری نموده و کار ارزشیابی درون گروهی را به صورت رسمی آغاز نمایند.

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *