.

جلسه بهمن ماه شورای آموزشی دانشکده

 جلسه بهمن ماه شورای آموزشی  دانشکده

-در خصوص غيبت هاي كارورزي، مقرر گرديد به ازاي هر غيبت موجه در كارورزي، 2جلسه جبراني در پايان ترم براي دانشجو در نظر گرفته شود. -به ازاي 3 بار تاخير 30 دقيقه اي در كارورزي، يك جلسه غيبت براي دانشجو محسوب مي شود و دانشجو بايد به ازاي هر غيبت موجه 2 جلسه جبراني آن را بگذراند. -به ازاي هر غيبت غير موجه (بدون هماهنگي استاد و تشخيص استاد مربوطه) با تاييد شوراي آموزشي دانشكده واحد كارورزي حذف يا صفر محسوب مي شود.

.

جلسه شوراي آموزشي دانشكده توانبخشي در تاريخ 29 / 11 / 98 با حضور اعضا در دفتر معاون آموزشي دانشكده برگزار گرديد و در خصوص موارد مشروحه ذيل تصميماتي اتخاذ گرديد. 
1- با تبادل نظر اعضاء شوراي آموزشي دانشكده و بررسي پيشنهادات نماينده شوراي صنفي دانشجويان دانشكده توانبخشي، موارد ذيل در مورد غيبت هاي دانشجويان در كارورزي به تصويب شورا رسيد:
 
-در خصوص غيبت هاي كارورزي، مقرر گرديد به ازاي هر غيبت موجه در كارورزي، 2جلسه جبراني در پايان ترم براي دانشجو در نظر گرفته شود. حداكثر تعداد غيبت موجه با تاييد مربي مربوطه به ازاي هر واحد يك جلسه مي باشد. (به عنوان مثال به ازاي چهار واحد كارورزي حداكثر 4 جلسه غيبت موجه با تاييد استاد مربوطه قابل قبول است. مسلما غيبت بيش از اين تعداد به منزله صفر يا حذف واحد به تشخيص شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود) 
 
-به ازاي 3 بار تاخير 30 دقيقه اي در كارورزي، يك جلسه غيبت  براي دانشجو محسوب مي شود و دانشجو بايد به ازاي هر غيبت موجه 2 جلسه جبراني آن را بگذراند. ضمنا دانشجو در زمان تاخير بايد تا زمان اتمام كارورزي در همان روز در كلينيك حضور داشته باشد .
 
-تاخير 30 دقيقه  دانشجو در كارورزي از نمره وقت شناسي كسر مي گردد. 
 
-براي هر نامه بالادستي، به ازاي هر جلسه غيبت 1 جلسه جبراني در پايان ترم در نظر گرفته شود. 
 
-به ازاي هر گونه فعاليت دانشجو در انجمن، شوراي صنفي، فرهنگي و آموزشي  با ارائه مدارك لازم  به ازاي هر جلسه غيبت ملزم به 1 جلسه جبراني خواهند بود. 
 
 
- در خصوص كارگاهها و كنگره هاي تخصصي كه دانشكده توانبخشي برگزار مي كند با ارائه مستندات، غيبت موجه محسوب شده و دانشجو ملزم به گذراندن كارورزي جبراني نيست. 
 
-در خصوص دانشجوياني كه به دليل بيماري  از غيبت استفاده مي كند باارائه گواهي استعلاجي وتاييديه معاونت درمان  و همچنين هماهنگي با استاد مربوطه، به ازاي هر جلسه غيبت بايد 2 جلسه جبراني آن را بگذراند.
 
-به ازاي هر غيبت غير موجه (بدون هماهنگي  استاد و تشخيص استاد مربوطه) با تاييد شوراي آموزشي دانشكده واحد كارورزي حذف يا  صفر محسوب مي شود. 
 
-همچنين مقرر گرديد در پايان هر ماه، ليست دانشجو با تعداد غيبت ها و تعداد جلسات  جبراني جهت اطلاع در برد كلينيك ها نصب و اطلاع رساني به اداره آموزش نيز انجام گردد.
 
2- با توجه به صورتجلسه ي كميته برنامه ريزي آموزشي - دفتر توسعه آموزش بررسي درخواست گروه كاردرماني براي تغيير در نحوه ارائه واحد درسي در رشد كودك از 2 واحد نظري به يك واحد نظري و يك واحد عملي مورد موافقت شورا هم قرار گرفت. 
3-با توجه به نامه معاون محترم آموزشي دانشگاه در خصوص تدوين فرم جديد طرح دوره (course plan)در اين جلسه مقرر گرديد اقدامات لازم جهت تكميل اين فرم از نيمسال دوم 99-98 در دانشكده انجام پذيرد. و فرم دوره در سايت دانشكده بار گذاري گردد. 
 
4 در خصوص واحد آشنايي با طب ايراني  و مكمل  (واحد مجازي )اطلاع رساني جامع به دانشجويان فيزيوتراپي (ترم آخر)انجام شد و معرفي نامه جهت ثبت نام و بارگذاري توسط دانشجو در سايت اعلامي صادر گرديد. 
 
5 همچنين در اين جلسه درخواست خانم مهشيد شيرخاني دانشجوي انتقالي از كشور مجارستان به رشته فيزيوتراپي با توجه بر موافقت گروه فيزيوتراپي ، مورد تاييد شورا هم قرار گرفت .
 
 
 
کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *