جلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

.

جلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

 جلسه دفتر توسعه آموزش

در تاریخ 99/11/07جلسه ایی با موضوع توضیحات فرم های اخلاق و رفتار حرفه ایی و کیفیت آموزشی توسط سرپرست EDO دانشکده توانبخشی و سپس تکمیل این فرم ها برای نیمسال اول 99-1400 توسط مدیران محترم سه گروه آموزشی، ریاست و معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار گردید.

.

در تاریخ 7 / 11 /  99 جلسه ایی با موضوع توضیحات فرم های اخلاق و رفتار حرفه ایی و کیفیت آموزشی توسط سرپرست EDO دانشکده توانبخشی و سپس تکمیل این فرم ها برای نیمسال اول 99-1400 توسط مدیران محترم سه گروه آموزشی، ریاست و معاونت محترم آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه، پس از توضیح نکات ضروری در تکمیل فرم ها، سه دسته فرم اخلاق و رفتار حرفه ایی، فرم بررسی کیفیت آموزشی ( رعایت ساعات تدریس و ..) و فرم کیفیت آموزشی ( رعایت قوانین امتحانات) با توجه به نوع سمت، در اختیار مافوق ها قرار گرفت و ایشان برای هر استاد بصورت مجزا فرم ها را تکمیل نمودند. 
 
 در این جلسه مقرر گردید، پس از محاسبه ی نمرات آیتم های مختلف کیفیت آموزشی، نمره ی نهایی کیفیت آموزشی توسط سرپرست EDO محاسبه گردیده و در اختیار معاونت آموزشی وریاست محترم دانشکده،  معاونت محترم آموزشی دانشگاه و رییس محترم مرکز توسعه آموزش قرار گیرد.
کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *