.

کارگاه اختلال عملکرد در کف لگن

98/11/30 کارگاه اختلال عملکرد در کف لگن با حضور اساتید و کارشناسان در سالن ابن سینای دانشکده برگزار گردید. هدف از تشکیل این کارگاه (اختلال عملکرد در کف لگن )که به عنوان یک بیماری می تواند در تغییر شیوه زندگی بیماران تاثیر فراوانی داشته باشد. در این کارگاه آناتومی و فیزیولوژی کف لگن ،اختلالات عملکردی کف لگن ، عوامل موثر بر بیاختیاری ادراری و فیزیوتراپی و روشهای تمرین درمانی این اختلالات بصورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفت.

.

98/11/30 کارگاه اختلال عملکرد در کف لگن با حضور اساتید و کارشناسان در سالن ابن سینای دانشکده برگزار گردید. هدف از تشکیل این کارگاه (اختلال عملکرد در کف لگن )که به عنوان یک بیماری می تواند در تغییر شیوه زندگی بیماران تاثیر فراوانی داشته باشد بیماری که از بی اختیاری ادراری و مدفوعی و یادرد و ناتوانی در روند دفع رنج می برد از نظر سلامت جسمی و روانی در معرض خطر جدی قرار می گیرد. در این کارگاه آناتومی و فیزیولوژی کف لگن ،اختلالات عملکردی کف لگن ، عوامل موثر بر بیاختیاری ادراری و فیزیوتراپی و روشهای تمرین درمانی این اختلالات بصورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گرفت. 

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *