.

**جلسه ی شورای آموزشی دانشکده **

 جلسه ی شورای آموزشی

جلسه ی شورای آموزشی دانشکده روز سه شنبه مورخ 23 / 10 / 99 با حضور اعضا در کلینیک ابن سینا برگزار گردید .

.

جلسه ی شورای آموزشی دانشکده روز سه شنبه مورخ 23 / 10 / 99 با حضور اعضا در کلینیک ابن سینا برگزار گردید . در این جلسه تصمیماتی در خصوص موارد مشروحه ذیل اتخاذ گردید. 
 
1-  درخواست دانشجویان دانشکده توانبخشی مبنی بر مشکلات سامانه ای  امتحانات مجازی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1400 در جلسه به شرح ذیل  مطرح و پس از بررسی مقررگردید از دانشجویان، امتحان مجدد به صورت حضوری گرفته شود. 
 
1- آقای عبداللطیف مدرسی                  دانشجوی فیزیوتراپی                  واحد قلب و عروق و تنفس 
2- رضا ولی پور خلیل آباد                               "                                           "
3- فاطمه نیرومند                             دانشجوی کاردرمانی                   واحد گروه و روابط بین فردی 
4-اسماعیل طباخی بناب                    دانشجوی ارشد فیزیوتراپی            واحد آسیب ورزشی 2
5- عطیه طالب پور                           دانشجوی گفتار در مانی               واحد شنوایی سنجی 
 
2-در این جلسه در خصوص حضور دانشجویان در کار آموزی نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1400بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید مدیران گروه میزان حضور دانشجویان در کارآموزی را جهت اقدامات بعدی به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نمایند و همچنین عدم حضور همزمان دانشجویان رعایت گردد. 
 
3-مقرر گردید کار آموزی  دانشجویان رشته ی گفتاردرمانی در بهمن ماه 99 ،رشته فیزیوتراپی در اسفند 99 و رشته ی کاردرمانی در فروردین 1400 برنامه ریزی شود. 
       
 
کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *