* اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 99

.

* اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 99

 شورای آموزشی دانشکده

جلسه شوراي آموزشي دانشكده روز يكشنبه مورخ 22 / 2 / 99 با حضور اعضا در دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد دراين جلسه در خصوص موارد مشروحه ذيل تصميماتي اتخاذ گرديد. 2- در خصوص نقل و انتقالات دانشجويان در نيمسال اول 99-1400 در بين اعضا بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد اطلاع رساني لازم جهت دانشجويان انجام شود. 3- درخصوص برگزاري كارگاه به صورت وبينار در بين اعضا بحث و تبادل نظر شد .

.

جلسه شوراي آموزشي دانشكده روز يكشنبه مورخ 22 / 2 / 99 با حضور اعضا در دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد دراين جلسه در خصوص موارد مشروحه ذيل تصميماتي اتخاذ گرديد. 
 
1- با توجه به نامه رياست محترم  دانشگاه  علوم پزشكي مجازي در خصوص ارائه ترم تابستاني  به واسطه شيوع جهاني ويروس كوويد 19 ،جهت دانشجويان مشمول كه امكان فراغت از تحصيل براي آنها فراهم نشده مقررگرديد مديران گروه اطلاع رساني لازم را به اساتيد مشاور بنمايند وكارشناسان آموزش و اساتيد مشاور ضمن بررسي واحدها  و درخواست دانشجو متقاضي، اسامي آنان را به آموزش كل جهت اقدامات بعدي ارسال نمايند.  
 
2- در خصوص  نقل و انتقالات  دانشجويان در نيمسال اول 99-1400 در بين اعضا بحث و تبادل نظر شد  و مقرر گرديد اطلاع رساني لازم جهت دانشجويان انجام شود. 
 
 
3- درخصوص برگزاري كارگاه به صورت وبينار در بين اعضا بحث و تبادل نظر شد . 
 
 
کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *