ارتباط با رياست دانشكده توانبخشي

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل:

ziasafavi@yahoo.com

 


تلفن تماس:

023-33654180