دانشکده توانبخشی

.رشته فیزیوتراپی در سال 1368 به عنوان یک گروه آموزشی زیر مجموعه دانشکده پزشکی راه اندازی گردید

با تشکیل گروه آموزشی گفتاردرمانی در دانشکده پزشکی، اولین دوره دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی گفتاردرمانی در سال 1372 شروع به  تحصیل نمودند.

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1376 با منفک شدن دو رشته فیزیوتراپی و گفتاردرمانی از دانشکده پزشکی رسما" بصورت مستقل شروع به فعالیت نمود. این دانشکده در سال 1387 به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش اقدام به راه اندازی رشته کاردرمانی و جذب دانشجویان کارشناسی کاردرمانی و متعاقب آن پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نمود.این دانشکده در سال 1395 با جذب اولین دوره دانشجویان رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی ، در این زمینه نیز شروع به آموزش دانشجو نمود و مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی در سال 1398 راه اندازی گردید.


تاریخ تاسیس

1378


گروههای آموزشی

فیزیوتراپی- گفتاردرمانی- کاردرمانی


مقاطع تحصیلی 

کارشناسی (فیزیوتراپی- گفتاردرمانی و کاردرمانی)- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی-کارشناسی ارشد گفتاردرمانی


محل اسقرار

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه- طبقه اول ضلع غربی ساختمان اصلی


تلفن  تماس

023-33654180