دانشکده توانبخشی

دانشکده توانبخشی در دانشگاه با تشکیل گروه فیزیوتراپی در سال 1368 بعنوان یکی از گروههای آموزشی، زیر مجموعه دانشکده پزشکی شکل گرفت که در این سال دانشگاه اقدام به جذب دانشجوی فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی نمود.

با تشکیل گروه آموزشی گفتاردرمانی در دانشکده پزشکی، اولین دوره دانشجویان پذیزفته شده کارشناسی گفتاردرمانی در سال 1372 شروع به  تحصیل نمودند

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1376 با منفک شدن دو رشته فیزیوتراپی و گفتاردرمانی از دانشکده پزشکی رسما" بصورت مستقل شروع به فعالیت کرد. این دانشکده در سال 1387 به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش اقدام به راه اندازی رشته کاردرمانی و جذب دانشجویان کارشناسی کاردرمانی و متعاقب آن پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نمود.این دانشکده در سال 1395 با جذب اولین دوره دانشجویان رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی ، در این زمینه نیز شروع به آموزش دانشجونمود.

تاریخ تاسیس

1376

گروههای آموزشی موجود

فیزیوتراپی- گفتاردرمانی- کاردرمانی

مقاطع تحصیلی موجود

کارشناسی (فیزیوتراپی- گفتاردرمانی و کاردرمانی)- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

محل اسقرارفعلی

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه- طبقه اول ضلع غربی ساختمان اصلی

تلفن  تماس

3365418