رییس دانشکده توانبخشی

دکتر رزیتا هدایتی


رتبه علمی

دانشیار


  مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی


پست الکترونیک

rosehed@yahoo.com