رئیس دانشکده توانبخشی

دکتر سید ضیا الدین صفوی فرخی


رتبه علمی

استادیار


  مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی


پست الکترونیک

ziasafavi@yahoo.com