معرفی رشته

فیزیوتراپی یا فیزیکال تراپی در لغت به معنای استفاده درمانی از عوامل فیزیکی است که در دوره اموزشی کارشناسی. فیزیوتراپی دانشجویان فرا می گیرند که چگونه با استفاده از عوامل فیزیکی مانند گرما ، سرما ، نور ، الکتریسیته و ... و همینطور عوامل مکانیکی مانند تمرین ها و حرکات در جهت بهبود و درمان و یا بازگردانیدن فعالیت و عملکرد اعضای بدن و هدایت بیمار به ایشان کمک کنند تا فرد معلول و بیمار با استفاده از توانایی های موجود خود و ارتقا این توانائیها برای رسیدن به زندگی مستقل در حد امکان کوشش نماید. این رشته یکی از شاخه های آموزشی تحقیقاتی خدمات توانبخشی است که در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می گردد که فارغ التحصیلان این رشته عمدتا در مراکز فیزیوتراپی و بیمارستانها به انجام خدمات یاد شده می پردازند. در حال حاضر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مقاطع کارشناسی از سال 1368 و کارشناسی ارشد از سال 1387 دانشجو می پذیرد.


گروه فیزیوتراپی


گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی متشکل از اعضای هیات علمی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی می باشد که از سال 1368 فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز نمود. با توجه به تشکیل دانشکده توانبخشی در سال 1378، در این فاصله گروه در زیر مجموعه دانشکده پزشکی قرار داشت که با تشکیل دانشکده توانبخشی گروه فعالیت خود را در دانشکده توانبخشی تا کنون ادامه می دهد. هدف اصلی از تاسیس این گروه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص بر اساس آخرین دستاوردهای علمی موجود در ایران و جهان در جهت رفع نیازهای توانبخشی کشور میباشد .

فعالیتهای مشاوره ای گروه فیزیوتراپی


تمام اعضای گروه بعنوان اساتید مشاور دانشجویان دوره های مختلف در ایام هفته خدمات مشاوره ای را به دانشجویان خود ارائه می کنند. این خدمات شامل مشاوره های فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد. بعلاوه دانشجویان جهت ارائه case report، کنفرانسها و یا انجام پروژه های تحقیقاتی خود که عمدتا در زمینه فیزیوتراپی می باشد از اساتید گروه بعنوان استاد راهنما و یا استاد مشاور بهره می برند .