معرفی رشته :

مطابق تعريف WFOT (فدراسيون جهاني كاردرماني) ، كاردرماني يك حرفه سلامت مراجع محور است كه در جهت ارتقاء سلامت و رفاه از طريق كار و فعاليت هدفمند فعاليت دارد. هدف اصلي كاردرماني اين است كه افراد بتوانند در فعاليتهاي زندگي روزمره شركت كنند.

از دیدگاه کاردرمانی، اصل بر توانمندی ها و توانایی های موجود فرد و تکیه بر ارزش مداری و ارزش گذاری بر کارکرد های عملکردی فرد می باشد.

دیدگاه اصلی کاردرمانی بر اساس حفظ حرمت انسانی و توجه به توانایی های موجود افراد پس از بروز اختلال و معلولیت می باشد و در این زمینه با استفاده از دانش مرتبط با Kinesiology ,Biomechanic, Activity Analysis , Neurology,…. و استفاده از روشهای نوین روانشناسی نظیر Model of Human Occupationو…. به ارائه فعالیتهای قابل انجام و همراه با موفقیت و متناسب ولذت بخش به فرد می پردازد تا با ایجاد ارزشمندی و ارزشمداری در شخص و سپس در جامعه بتواند زمینه و بستر یکپارچگی اجتماعی فرد بیمار یا معلول را با جامعه فراهم آورد.

کاردرمانگران بر اساس دانش مبتنی برعلوم پزشکی و تجزیه و تحلیل فعالیت های هدفمند و همجنین روان شناسی نوین به کارکردهای بالینی در کلیه حیطه های توانبخشی به فعالیت و اقدامات بالینی می پردازند.

این حیطه ها عبارتند از :

۱)بیماریهای نورولو‍‍ژیک نظیر سکته مغزی ، ضربه ی مغزی ، مولیتپل اسکلروزیس، پارکینسون ، A.L.S، بیماران ضایعات نخاعی ، فلج مغزی کودکان و …

۲)بیماریهای ارتوپدیک نظیر شکستگی ها ، پارگی تاندون عضلات و رباطهای مفصلی ، R.s.Dو سوختگی هاو …

۳)بیماریهای روانی نظیر اسکیزوفرنی ، افراد نوروتیک ، اختلال شخصیت ، فوبیا ، P.T.S.D

4) بیماریها و اختلالات ذهنی نظیر کودکان بیش فعال و کم توجه ، اوتیسم ، اختلالات نافذ رشد P.D.D، عقب ماندگی ذهنی ، سندرم داونDown، اختلالات یادگیری کودکان و…

۵)بیماری های مرتبط با حوزه ی سالمندی نظیر آلزایمر و دمانس

۶)اختلالات رفتاری مرتبط با حوزه ی معتادین

۷)زمینه ی مرتبط با رشد کودکان و توانمند سازی عصبی نوزادان نارس نظیر Pretermsو نوزادان در واحد مراقبت های ویژه ی NICU

8) زمینه های مرتبط با صنعت نظیرسلامت کارکنان و کارگران و کارمندان حین انجام کار ، بهینه سازی ابزار آلات

کاردرمانگران با تاٌکید ویژه بر تسهیل عملکردهای روانی_عاطفی بیمار و خانواده و افراد مرتبط با فرد معلول و ایجاد انگیزه و توان جهت توجه بر کار آمدی فرد و ارائه و انجام فعالیت های هدفمند متناسب و مرتبط با حوزه ی اجتماعی،شغلی،زندگی روزمره ی فرد نقش مهمی در بالا بردن سطح کیفیت زندگی فرد داشته و موجبات بازگشت مجدد و یکپارچه شدن فرد و خانواده مبتلا به ضایعه با جامعه را فراهم می آورند.