رییس دانشکده توانبخشی

دکتر رزیتا هدایتی

رتبه علمی

استادیار

مدرک

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

پست الکترونیک

rosehed@yahoo.com