بیمارستان امیرالمومنین(ع)


بخش های توانبخشی

گفتاردرمانی

سپیده سید کارشناس گفتاردرمانی

کاردرمانی


آدرس

سمنان-میدان امام حسین(ع)-بیمارستان امیر المومنین


تلفن تماس

023-33460099