مسئول سایت دانشکده توانبخشی

سیده محسنه سیادتی


تلفن تماس

023-33654182


آدرس

سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان-پردیس علوم پزشکی سمنان-دانشکده توانبخشی-واحد آموزش