سرپرست

طیبه شکریان کارشناس گفتاردرمانی


بخش های درمانی

      فیزیوتراپی     

 یوسف اسفندیاری کارشناس فیزیوتراپی

     گفتاردرمانی     

   طیبه شکریان کارشناس گفتاردرمانی    

    کاردرمانی    

       حسین محبوبی کارشناس کاردرمانی       

    شنوایی سنجی   

 محمد رضا عرفانیان،آقای سید صادق حسینی کارشناس شنوایی شناسی


        آدرس         

 سمنان - بلوار قدس - روبروی دانشگاه حامع علمی کاربردی هلال احمر


     تلفن     

           33322328 -023