گروه آموزشی فیزیوتراپی

مدیر گروه :

سید رسول باقری

رتبه علمی :

استادیار

مدرک تحصیلی :

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

پست الکترونیک :    

 

معرفی رشته:

فیزیوتراپی یا فیزیکال تراپی در لغت به معنای استفاده درمانی از عوامل فیزیکی است که در دوره اموزشی کارشناسی. فیزیوتراپی دانشجویان فرا می گیرند که چگونه با استفاده از عوامل فیزیکی مانند گرما ، سرما ، نور ، الکتریسیته و ... و همینطور عوامل مکانیکی مانند تمرین ها و حرکات در جهت بهبود و درمان و یا بازگردانیدن فعالیت و عملکرد اعضای بدن و هدایت بیمار به ایشان کمک کنند تا فرد معلول و بیمار با استفاده از توانایی های موجود خود و ارتقا این توانائیها برای رسیدن به زندگی مستقل در حد امکان کوشش نماید. این رشته یکی از شاخه های آموزشی تحقیقاتی خدمات توانبخشی است که در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می گردد که فارغ التحصیلان این رشته عمدتا در مراکز فیزیوتراپی و بیمارستانها به انجام خدمات یاد شده می پردازند. در حال حاضر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مقاطع کارشناسی از سال 1368 و کارشناسی ارشد از سال 1387 دانشجو می پذیرد.


گروه فیزیوتراپی


گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی متشکل از اعضای هیات علمی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی می باشد که از سال 1368 فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز نمود. با توجه به تشکیل دانشکده توانبخشی در سال 1378، در این فاصله گروه در زیر مجموعه دانشکده پزشکی قرار داشت که با تشکیل دانشکده توانبخشی گروه فعالیت خود را در دانشکده توانبخشی تا کنون ادامه می دهد. هدف اصلی از تاسیس این گروه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص بر اساس آخرین دستاوردهای علمی موجود در ایران و جهان در جهت رفع نیازهای توانبخشی کشور میباشد .

اهداف گروه


1) برنامه ریزی آموزشی جهت ارائه دروس تئوری، عملی و کارورزی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
2) بررسی و برنامه ریزی جهت ارائه سرفصل دروس پایه و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیویوتراپی
3) ارائه اولویتها و خط مشی های تحقیقاتی جهت تحقیقات فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی
4) ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
5) انجام تحقیقات و تعریف پروژه های مرتبط با کاربردهای فیزیوتراپی، جهت ارتقای کیفی و کمی اهداف و خدمات قابل ارائه در امر درمان
6) تصمیم گیری در خصوص موارد آموزشی مرتبط با دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
7) ارائه برنامه استراتژیک گروه فیزیوتراپی و بازنگری برنامه در دوره های متوالی
8) تدوین و اجرای برنامه ارزیابی درون گروهی منظم هر 4 سال یکبار
9) ارزیابی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی اعضای گروه
10) بررسی فعالیتهای آموزشی پژوهشی گروه جهت ارتقا سالیانه
11) افزایش توانمندی آموزشی پژوهشی اعضای گروه

اعضای گروه :

1) محمد عموزاده خلیلی                          دکترای تخصصی فیزیوتراپی     ( استاد تمام )
2) سیروس تقی زاده دلخوش                   دکترای تخصصی فیزیوتراپی       ( استادیار)
3) عبدالحمید حاجی حسنی                      دکترای تخصصی فیزیوتراپی       ( استادیار)
4) سید ضیا الدین صفوی فرخی               دکترای تخصصی فیزیوتراپی       ( استادیار)
5) الهام فاطمی                                    کارشناسی ارشد فیزیوتراپی           (مربی )
6) عاطفه امینیان فر                             دکترای تخصصی فیزیوتراپی       ( استادیار)
7) رزیتا هدایتی                                  دکترای تخصصی فیزیوتراپی        (استادیار)
8) رقیه محمدی                                   دکترای تخصصی فیزیوتراپی        ( استادیار)
9) فاطمه احسانی                                دکترای تخصصی فیزیوتراپی         ( استادیار)


فعالیتهای مشاوره ای گروه فیزیوتراپی


تمام اعضای گروه بعنوان اساتید مشاور دانشجویان دوره های مختلف در ایام هفته خدمات مشاوره ای را به دانشجویان خود ارائه می کنند. این خدمات شامل مشاوره های فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد. بعلاوه دانشجویان جهت ارائه case report، کنفرانسها و یا انجام پروژه های تحقیقاتی خود که عمدتا در زمینه فیزیوتراپی می باشد از اساتید گروه بعنوان استاد راهنما و یا استاد مشاور بهره می برند.